Galerie - Pochody

Pochody 2010

Na startu (Stromouch 3/2010) Za chvíli vyrazíme (Putovani 12/2010)

Stromouch a Stromouchova babička na Lanšperku (Stromouch 3/2010) Na kontrole v Horní Dobrouči (Stromouch 3/2010)


Pochody 2009

Na startu Organizátoři Pohoda v cíli

Na Skobáckém putování čekali v cíli pochodníky i čert a anděl Zdobení perníčků pro pochodníky


Cykloakce Lanšperským panstvím 30.6.2007

Soutěící se připravují na start Tým „Fanoušci“ na startu V cíli panovala dobrá nálada a všichni soutěící te těší na další ročník


Skobácké putování 2.12.2006

Na startu Pochodníci na Zhořském kopci