Sbor pro záchranu hradu Lanšperka
Občanské sdružení pro záchranu a účelné využití hradu