Turistické pochody

Turistické akce v roce 2021:
6.3. Hledání Stromoucha - !!! zrušeno !!!
10.7. Lanšperským panstvím - !!! změna termínu !!!
4.12. Podorlické putování


Jednou z nedílných aktivit Sboru pro záchranu hradu Lanšperka je pořádání turistických pochodů. V souladu se svým zaměřením se Sbor snaží klást důraz na poznávací a vzdělávací přínos turistiky. Turistické akce považujeme mimo jiné i za vhodnou formou propagace Sboru a jeho činnosti.

Sbor každoročně organizuje Hledání Stromoucha (každou první sobotu v březnu) a Podorlické putování (každou první sobotu v prosinci). Organizátoři se snaží o pořádání pohodového turistického pochodu, na kterém se účastníci setkají na začátku a konci turistické sezony. Příjemnou atmosféru se snaží navodit i tradiční dárek pro pochodníky: doma upečený a ozdobený perníček.
Trasy mají délku 8, 15, 25, 35 a 50 km a vedou okolím Ústí nad Orlicí. Start a cíl bývá v Chaplin Pubu (bývalá "Skoba")

Sbor pořádá v červnu i cyklistickou a turistickou akci Lanšperským panstvím - Orlickým cyklo & in-line královstvím, společně s Regionem Orlicko-Třebovsko. Tato akce se skládá jednak z cykloorientační soutěže dvojic a týmů, dále z turistických cyklistických výletù 30, 60 a 90 km a nechybí ani pěší trasy 12 a 20 km. Pro děti je připraven pohádkový pěší výlet na Lanšperk.