Pochodnické Sborové listy

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka vydává nepravidelný občasník "Sborové listy", ve kterém jsou uveřejňovány články týkající se činnosti Sboru, lanšperského hradu, historie i památkové péče obecně (ke stažení k dispozici v záložce "Sbor").
Pro účely turistických pochodù začaly být vydávány speciální čísla, věnující se turistice, popularizaci regionální historie a v neposlední řadì je jejich cílem i informování o dění kolem lanšperského hradu a Sboru.

Jednotlivá čísla je možné stáhnout ve formátu PDF:

Pochodnické Sborové listy č. 34
12/2019
Pochodnické Sborové listy č. 33
12/2019
Pochodnické Sborové listy č. 32
12/2019
Pochodnické Sborové listy č. 31
3/2019
Pochodnické Sborové listy č. 30
12/2018
Pochodnické Sborové listy č. 29
3/2018
Pochodnické Sborové listy č. 28
12/2017
Pochodnické Sborové listy č. 27
3/2017
Pochodnické Sborové listy č. 26
12/2016
Pochodnické Sborové listy č. 25
3/2016
Pochodnické Sborové listy č. 24
12/2015
Pochodnické Sborové listy č. 23
3/2015
Pochodnické Sborové listy č. 22
12/2014
Pochodnické Sborové listy č. 21
3/2014
Pochodnické Sborové listy č. 20
12/2013
Pochodnické Sborové listy č. 19
3/2013
Pochodnické Sborové listy č. 18
12/2012
Pochodnické Sborové listy č. 17
3/2012
Pochodnické Sborové listy č. 16
12/2011
Pochodnické Sborové listy č. 15
3/2011
Pochodnické Sborové listy č. 14
12/2010
Pochodnické Sborové listy č. 13
12/2009
Pochodnické Sborové listy č. 12
3/2009
Pochodnické Sborové listy č. 11
12/2008
Pochodnické Sborové listy č. 10
3/2008
Pochodnické Sborové listy č. 9
12/2007
Pochodnické Sborové listy č. 8
3/2007
Pochodnické Sborové listy č. 7
12/2006
Pochodnické Sborové listy č. 6
3/2005
Pochodnické Sborové listy č. 5
12/2004
Pochodnické Sborové listy č. 4
12/2001
Pochodnické Sborové listy č. 3
3/2001
Pochodnické Sborové listy č. 2
12/2000
Pochodnické Sborové listy č. 1
3/1998, první pochodnické vydání, tehdy ještě pro Hledání Brontosaura